Found

Found on: 01/01/2016

City: Warszawa
Phone: 602746263
Transponder ID: 941000014230879
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: kundelek

Wczoraj zgłoszona zaginiona suczka Lucky szczęśliwie dziś się odnalazła.

They trust us: