Found

Found on: 21/03/2016

City: Wrocław
Phone: +48605854423
Transponder ID: 985170000764472
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: Labrador

czarna suczka posiada tatuaż w lewym uchu kończący się cyframi 79

They trust us: