Found

Found on: 14/04/2016

City: Dąbrowa Górnicza
Phone: 501210066
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Jamnik

W dniu 14.04.2016 przy byłym Realu (obecnie Auchan) na ulicy Katowickiej 1 w Dąbrowie Górniczej znalazłem pieska - w typie jamnika. Od godziny 14.00 jak udało nam się ustalić błąkał się pod sklepem, co jakiś czas wchodząc na market. Pies jest zadbany, dobrze odżywiony, ma obcięte pazury, wystraszony i zupełnie nieagresywny. Chętnie wskakuje i jeździ samochodem.Szukamy jego właściciela bo jestem przekonany, że komuś zginął - takiego psiaka się nie porzuca!

They trust us: