Found

Found on: 18/04/2016

City: Wrocław
Phone: 790751067
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: Shih-tzu

Suczka znaleziona na Jagodnie. Miała obroże. Grzeczna. Ma wszczepiony chip

They trust us: