Found

Found on: 27/04/2016
City: Dowspuda
Phone: 784146515
Transponder ID: 900182001134510
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: kundel

Pełen energii piesek, około 4 lat. Pies trochę nie dowidzi.

They trust us: