Found

Found on: 13/05/2016
City: Zelków
Phone: 517474687
Transponder ID: 616093900096016
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Mieszaniec

Podpalany piesek z białymi akcentami, przyjacielski, znaleziony pod szkoła podstawowa w zelkowie koło Krakowa. Według dzieci błąkał sie tam od paru dni.

They trust us: