Found

Found on: 10/06/2016
City: Wrocław
Phone: 514303542
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Cat
Breed: mieszaniec

Kotka od 4 miesięcy mieszka przy ulicy Papierniczej, dokarmia ją osoba, która tam mieszka. Bardzo przyjazna do ludzi, Pani podejrzewa, ze kotka mogła być kiedyś czyjaś. Od około miesiąca ma problem z ogonkiem. Sprawa została zgłoszona do Fundacji Ebra.

They trust us: