Found

Found on: 10/06/2016
City: Bytom
Phone: 506026877
Transponder ID: 616093900054395
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Mieszaniec

Pies łagodny. Reaguje na podstawowe komendy SIAD, ŁAPA.

They trust us: