Found

Found on: 20/06/2016
City: Kraków
Phone: 515594993
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Jack Russell Terrier

20.06 znaleziono samca Jack Russell terrier, błąkał się wraz z kundelkiem czarnym podpalanym z uciętym ogonem (wzrostu Jack'a) Jack miał nr chip ale w schronisku nie podano mi danych zaczynał się na 616.... Psy przebywają w Krakowie w schronisku (Rybna)

They trust us: