Found

Found on: 26/06/2016
City: opole
Phone: 774545902
Transponder ID: 967000009466069
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: mieszaniec

Odebrał właściciel 884-9090-11. Znaleziony w Opolu z niezarejestrowanym czipem 967000009466069

They trust us: