Found

Found on: 22/07/2016

City: Gdańsk
Phone: 792851177
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: cairnterier

maść - sól z pieprzem, niewykastrowany

They trust us: