Found

Found on: 01/08/2016

City: Kielce
Phone: 575555647
Transponder ID: 98100000 810459
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Labrador

Biały labrador miał kolczatke na szyi

They trust us: