Found

Found on: 08/08/2016
City: jaworzno
Phone: 666956906
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: labrador

Miły, czeka na swego pana?.

They trust us: