Found

Found on: 25/09/2016

City: jodłowka-wałki
Phone: 793020918
Transponder ID: 941000018212408
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Cat
Breed: nieznana,podobny do rosyjskiego

Sliczny młody wykastrowany kocurek,cały czarny,bardzo spokojny i przyjazny.Kotek ma założonego czipa ale nie jest zarejestrowany.

They trust us: