Found

Found on: 01/11/2016
City: Chechło 1
Phone: 696806776
Transponder ID: 616093900139607
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Shih tzu

Znalazłem naszą zgubę Shih tzu beżowy cały zdrowy dzięki i pozdrawiam

They trust us: