Found

Found on: 17/12/2016
City: Poznań
Phone: 504002071
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Mieszane

Znaleziono psa koło Parku Arena. Czerwona obroża, czarna urwana smycz.

They trust us: