Found

Found on: 28/12/2016
City: Warszawa
Phone: 517679724
Transponder ID: 616093900297912
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: sznaucer

Czarny piesek z czerwona obroza, znaleziony w okolicach Senatorskiej dzis rano

They trust us: