Found

Found on: 23/12/2016

City: Katowice
Phone: 606-938-032
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Cat
Breed: brak

Kotka koloru czarnego ale ma troszkę przy pyszczku, na uszkach i na łapkach szarego. Kotka łagodna, domowa, garnie się do głaskania. Korzysta z kuwety.

They trust us: