Found

Found on: 31/12/2016
City: Oława
Phone: 535293591
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Kundelek

Znalazłam pieska, prawdopodobnie krzyżówka sharpay'a i jamnika. Piesek jest młody i bardzo ufny. Czeka z zniecierpliwieniem na swojego właściciela.

They trust us: