Found

Found on: 18/01/2018

City: Warszawa
Phone: 509566336
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Buldog francuski

Biały z brązowymi łatami, posiada czerwoną skórzana obrożę.

They trust us: