Found

Found on: 22/02/2018

City: BOJADŁA
Phone: 697474846
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: mix

rudy pies z obrożą znaleziony w okolicach m. Bojadła na obroży jest informacja że jest znakowany, po odczytaniu oznaczenia okazało się że jest oznakowany lecz nie zarejestroany

They trust us: