Found

Found on: 11/01/2018

City: Opole
Phone: 774545902
Transponder ID: 939000001025692
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: mieszaniec średni

Około 3-letni, teraz już wykastrowany w schronisku w Opolu, dostarczony z Chmielowic z niezarejestrowanym czipem.

They trust us: