Found

Found on: 30/03/2018

City: Nakło Śląskie
Phone: 697771022
Transponder ID: 616093900356069
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Mieszaniec

Grzeczny, przyjacielski mieszaniec

They trust us: