Found

Found on: 29/03/2018

City: Bytom
Phone: 668179906
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: mieszaniec

szczeniak kilkumiesięczny, spore szpiczaste uszy, nieco krzywe tylne łapy, maść czarna podpalana

They trust us: