Found

Found on: 27/04/2018

City: Ruda slaska
Phone: 533605395
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: Mieszaniec

Kremowy szczeniak ok. 3 miesiace..

They trust us: