Found

Found on: 08/05/2018

City: Sieraków
Phone: 662776118
Transponder ID: 616093900405283
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Cat
Breed: Europejska

Brak kawałku uszka, chuda, czerwona obroża

They trust us: