Found

Found on: 12/05/2018

City: Rybnik
Phone: 693291667
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Maltańczyk

Znaleziona białego maltańczyka z niebieską obrażą i nieczytelnym kodem Qr

They trust us: