Found

Found on: 22/05/2018

City: Gniezno
Phone: 694 030 608
Transponder ID: 616093900254658
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Cat
Breed: brytyjski krótkowłosy

dziś w nocy powrócił nasz kocur, wszystkim udostępniającym bardzo dziękuję za pomoc

They trust us: