Found

Found on: 31/05/2018

City: Rydułtowy
Phone: 516843121
Transponder ID: 900032001935937
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Cat
Breed: Dachowiec

Witam Bambi się odnalazł cały i zdrowy

They trust us: