Found

Found on: 02/06/2018

City: Izabelin
Phone: 693211783
Transponder ID: 616093900348910
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: sznaucer mini

czarno srebrny w czerwonych szelkach

They trust us: