Found

Found on: 07/07/2018

City: Tychy
Phone: 783777742
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: York

Zadbany piesek błąkał się po ul powstańców w Tychach. Chyba ma już swoje lata.

They trust us: