Found

Found on: 12/07/2018

City: Krotoszyn
Phone: 884861408
Transponder ID:
Nr of vaccination: 6160939005013
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Mieszaniec

Mały, szary piesek w typie Terrierka

They trust us: