Found

Found on: 12/07/2018

City: Wólka Kosowska
Phone: 663821949
Transponder ID: 616093900205465
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: mix

Sunia została znaleziona przy jednej z hal w chińskim centrum. Ma guza na nodze. Ma chip, ale numer telefonu w bazie jest nieaktualny. Znajduje się w lecznicy wet. w Piasecznie na ul. Łabędziej 23

They trust us: