Found

Found on: 20/07/2018

City: Warszawa
Phone: 665101024
Transponder ID: 967000009125277
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: american staffordshire terrier

Pies ma numer czip ale numer telefonu jest nieaktulany.... Maść pręgowana, ma na imię Tajfun, nie jest agresywny.

They trust us: