Found

Found on: 23/07/2018

City: Gm.Stawiguda Dorotowo
Phone: 505163824
Transponder ID: 967000009937814
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Yorkshire Terrier

Kapsel jest juz caly i bezpieczny w domku.

They trust us: