Found

Found on: 26/07/2018

City: Janki
Phone: 501714422
Transponder ID: 616093900323393
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: Nieznana

Mały piesek. Jest kod QR. Piesek biegał w okolicy stacji z gazem przy sklepie. W okolicach przystanku Działkowa. Suczka ma na imię Dosia. Tylko tyle udało się wyczytać po kodzie QR

They trust us: