Found

Found on: 01/08/2018

City: Zgórsko
Phone: +48508229058
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Husky

Pies rasy Husky, czerwona obroża, bez mikroczipa

They trust us: