Found

Found on: 04/08/2018

City: Barwinek
Phone: 606101689
Transponder ID: 616093900407493
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Mieszaniec beagle

Przyjazny, zadbany, wykastrowany. Biegał między samochodami na stacji benzynowej orlen przy przejsciu granicznym.

They trust us: