Found

Found on: 04/08/2018

City: Laszczki
Phone: 509137158
Transponder ID: 616164100004939
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: York

Znaleźliśmy naszego pieszczoha dzięki dobrym ludziom dziękujemy z całego serca.? nie wiemy jak wykasować ogłoszenie o jego zaginięciu dlatego piszę że już jest z nami ????

They trust us: