Found

Found on: 15/08/2018

City: Szczyrk
Phone: 578212020
Transponder ID: 616093900258341
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Mieszaniec

Znaleziony dnia 15.08.18 o godzinie 22.30

They trust us: