Found

Found on: 20/08/2018

City: Tychy
Phone: 796863333
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: Nie wiem

Czarny w białe łapki. Zdjęcia do wglądu

They trust us: