Found

Found on: 09/09/2018

City: Wrocław
Phone: 500151438
Transponder ID: 616004900208465
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Maltańczyk

W dniu dzisiejszym znalazł się mój Pakuś. Bardzo jestem wdzięczna Pani, która go przygarnęła

They trust us: