Found

Found on: 10/09/2018

City: Kobyłka
Phone: 516326515
Transponder ID: 616093900361680
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Cat
Breed: Brytyjski krótkowłosy

Kotek jest już w domu cały i zdrowy. dziękuję wszystkim!

They trust us: