Found

Found on: 05/10/2018

City: Bieruń
Phone: 664760310
Transponder ID: 616093400096094
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Border coli

Pies przyszedł o 4:20nad ranem zmęczony ale szczęśliwy kochany go

They trust us: