Found

Found on: 12/10/2018

City: ruda śląska
Phone: 784922160
Transponder ID: 616093900073892
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: mieszaniec

8 mieciaczny mieszaniec owczarka niemieckiego o imieniu azor został zanleziony prze polcjie w rudzie śląskiej

They trust us: