Found

Found on: 20/10/2018

City: borkowo
Phone: 530989589
Transponder ID: 616093900536666
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: maltańczyk

Teddy biały maltańczyk znaleziony :)))

They trust us: