Found

Found on: 15/11/2018
City: Opole
Phone: 607-50-97-98
Transponder ID: 616093900025601
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Posokowiec bawarski

Pies znaleziony w bloku przy ul. Wojska Polskiego

They trust us: