Found

Found on: 19/11/2018
City: Czechów , 66-431
Phone: 602 108 929
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Podobny do golden

Przybłąkał się do Czechowa. Jest nieduży, bardzo grzeczny i pogodny. Bez problemu dał się wykąpać. Spokojnie przespał w domu noc. Może ktoś go szuka. Rasa : Golden retriever albo mieszany.

They trust us: