Found

Found on: 20/11/2018
City: Warszawa
Phone: 796402825
Transponder ID: 941000016174204
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Malamut

Zgłoszony przez nas wczesniej znalazł się :)

They trust us: