Found

Found on: 23/11/2018
City: Sosnowiec
Phone: 515085997
Transponder ID: 616093900222513
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: Maltańczyk

Mała biała suczka, bardzo przyjazna.

They trust us: